تلویزیون

حالت نمایش:
در انبار(موجود)
نمایش سریع

تلویزیون جی‌پلاس مدل 32MD414N سایز 32 اینچ

(0)
6,800,000تومان

تلویزیون  جی‌پلاس مدل 32MD414N سایز 32 اینچ از محصولات  HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 32 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی ..

نمایش سریع

تلویزیون جی‌پلاس مدل 42MH412N سایز 42 اینچ

(0)

تلویزیون  جی‌پلاس مدل 42MH412N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 42 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید ا..

نمایش سریع

تلویزیون جی‌پلاس مدل 43LH412N سایز 43 اینچ

(0)
11,100,000تومان

تلویزیون  جی‌پلاس مدل 43LH412N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 43 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی ب..

نمایش سریع

تلویزیون جی‌پلاس مدل 43MH414N سایز 43 اینچ

(0)
11,100,000تومان

تلویزیون  جی‌پلاس مدل 43MH414Nسایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 43 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی با..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 43LH614N سایز 43 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 43LH614N  سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 43 اینچی به بازار وارد شده است  .این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتاق داشته باشید، به..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 43MH614N سایز 43 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 43MH614Nسایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 43 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی ب..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 50LU722S سایز 50 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 50LU722S سایز 50 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالات..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 50MU724S سایز 50 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 50MU724S سایز 50 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالات..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LQ721S سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LQ721S  سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتا..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LU7130S سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LU7130S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتاق داش..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LU821S سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 55LU821S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتاق داشت..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LQ721S سایز 65 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LQ721S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 65 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتاق داشت..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU721S سایز 65 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU721S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 65 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. تکنولوژی به کارگیری شده در صفحه‌ی این محصول، مانند دیگر تلویزیون‌های مدرن LED است. تلویزیون 65LU721S کیفیت تصویر 4k  است که در صف..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU722S سایز 65 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU722S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 65 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالاتری از محیط اتاق داشت..

نمایش سریع

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU821S سایز 65 اینچ

(0)

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 65LU821S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 65 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. تکنولوژی به کارگیری شده در صفحه‌ی این محصول، مانند دیگر تلویزیون‌های مدرن LED است. تلویزیون 65LU821S کیفیت تصویر 4k  است که در صف..

نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)