ماشین لباسشویی

حالت نمایش:
نمایش سریع

ماشین لباسشویی 7 کیلویی جی‌پلاس مدل L7025T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L7025T ظرفیت  7 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 7 کیلوگرمی است که در رنگ تیتانیوم  به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L7025T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 12..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 7 کیلویی جی‌پلاس مدل L7025W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L7025W ظرفیت  7 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 7 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L7025W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 12..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل K8340T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K8340T ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8340T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل K8340W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K8340W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8340Wدارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1400 دور..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل K8540T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K8540T ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8540T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل K8540W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K8540W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8540W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 14..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل L8645T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L8645T ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ تیتانیوم به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L8645T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل L8645W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L8645W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L8645W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 14..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل L88S

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L88S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L88S دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 140..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌پلاس مدل L88W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L88W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید  به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L88W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل K9341T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K9341T ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K9341T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل K9341W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K9341W ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K9341W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 14..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل K9540W

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K9540W ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K9540W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 14..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل K9542T

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل K9542T ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای  به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K9542T دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرع..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی‌پلاس مدل L99SS

(0)

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L99SS  ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L99SS دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش ..

نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)